Návrh OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů


Text návrhu vyhlášky: návrh OZV.docx

Důvodová zpráva: důvodová zpráva - veřejné prostranství.docx

Příloha důvodové zprávy: příloha důvodové zprávy.docx

Průvodní dopis: MHMP_796169_2017 - dopis MČ_(11809343).pdf

Vytisknout